Phí dịch vụ của chúng tôi được tính dựa trên cấp độ kỹ năng chuyên môn mà khách hàng yêu cầu, các nguồn lực bổ sung nếu khách hàng có yêu cầu tư vấn gấp và ước tính khoảng thời gian phải bỏ ra cho từng loại công việc. Mức phí phản ánh tính chất quan trọng, độ khó và độ phức tạp của công việc cũng như kinh nghiệm chuyên môn của luật sư và nhân sự tham gia tư vấn.

ENT Law luôn linh hoạt trong việc đề xuất cấu trúc tính phí dịch vụ và rất sẵn lòng thảo luận với quý khách hàng để tìm ra giải pháp về phí dịch vụ phù hợp nhất cho từng trường hợp cụ thể.

1. Phí trọn gói: Nếu phạm vi dịch vụ mà khách hàng yêu cầu là rõ ràng và chúng tôi có thể ước lượng được khối lượng công việc cũng như thời gian thực hiện một cách thực tế (ví dụ như trong trường hợp thành lập công ty, thẩm định pháp lý, soạn thảo hợp đồng hoặc xin giấy phép), chúng tôi có thể đề xuất một khoản phí cố định cho toàn bộ dịch vụ. Điều này mang lại cho khách hàng một đảm bảo chắc chắn về mức phí dự kiến, để không còn phải lo ngại về việc vượt quá kế hoạch ngân sách.

2. Phí dịch vụ tư vấn thường xuyên: Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý thường xuyên muốn được tư vấn về các vấn đề pháp lý phát sinh trong công việc kinh doanh hàng ngày, chúng tôi đề xuất một gói giờ tư vấn của luật sư (thường từ 07 đến 15 giờ mỗi tháng) với một khoản phí thường xuyên cố định, thanh toán trên cơ sở hàng tháng. Với lựa chọn này, khách hàng có thể yêu cầu sự hỗ trợ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, miễn là trong phạm vi số giờ được cấp, và sẽ chỉ cần trả phí tư vấn thường xuyên hàng tháng.

3. Phí tư vấn theo giờ: Với những vụ việc phức tạp hơn mà chúng tôi không thể ước tính mức độ tham gia cần thiết của mình hay khối lượng công việc (ví dụ: thương thảo hợp đồng hay thực hiện các giao dịch phức tạp, kéo dài), chúng tôi có thể tính phí theo thời gian tư vấn cho khách hàng với mức giá hợp lý theo giờ. Mức phí theo giờ của chúng tôi được điều chỉnh vào ngày 1 tháng 1 hàng năm. Khách hàng cần liên hệ với chúng tôi để biết mức phí tư vấn theo giờ một cách chi tiết cho từng công việc cụ thể.