Nhân sự

Ông Trần Sĩ Vỹ
Luật sư điều hành

Ông Đặng Thái Hưng
Luật sư thành viên

Bà Trần Thiện Thanh
Luật sư thành viên

ÔNG NGUYỄN VĂN THÀNH
lUẬT SƯ THÀNH VIÊN

Ông Nguyễn Huy Hoàng
Cố vấn cao cấp

Bà Vũ Thu Trang
Cố vấn cao cấp

ÔNG NGUYỄN TÔ VINH
cố vấn cao cấp

Bà Hoàng Thị Minh Hương
Luật sư cộng sự

ÔNG TRỊNH NGỌC HUY
Luật sư cộng sự

Bà PHẠM THU TRANG
LUẬT SƯ CỘNG SỰ

BÀ NGUYỄN NHẬT ANH
TRỢ LÝ LUẬT SƯ

Bà Dương thị minh huyền
TRỢ LÝ LUẬT SƯ

BÀ NGUYỄN KHÁNH LINH
TRỢ LÝ LUẬT SƯ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.