Bản tin pháp lý tháng 10/2021 – Thông qua gói miễn giảm thuế TNDN, TNCN, GTGT

Kính gửi Quý khách hàng,

Trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 trên cả nước, hầu hết các doanh nghiệp và hộ, cá nhân kinh doanh phải đối mặt với hàng loạt khó khăn về tài chính. Nắm bắt được thực trạng này, mới đây, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về gói miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng cho các đối tượng này. Bài viết dưới đây sẽ cập nhật những quy định cơ bản của Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ban hành ngày 19/10/2021.

Ngày 19/10/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 (“Ngh quyết 406”) về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Theo Nghị quyết 406, doanh nghiệp và hộ, cá nhân kinh doanh được hưởng các chính sách hỗ trợ về thuế như sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019 sẽ được giảm 30% số thuế phải nộp năm 2021.

Doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất hoặc sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, 2021 thì không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Giảm 30% trên thuế suất thuế GTGT (đối với phương pháp khấu trừ) hoặc trên tỷ lệ % tính thuế GTGT (đối với phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu) từ ngày 1/11/2021 đến 31/12/2021 đối với các lĩnh vực sau đây:

1.  Dịch vụ vận tải (đường sắt, đường thuỷ, hàng không, đường bộ);

2.  Dịch vụ lưu trú, ăn uống;

3.  Đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan quảng bá, tổ chức tour du lịch;

4.  Sản phẩm, dịch vụ xuất bản;

5.  Dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;

6.  Tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật và giải trí;

7.  Dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác;

8.  Dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí.

Việc giảm thuế nêu trên không áp dụng đối với phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

Miễn thuế cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và IV/2021. Các đối tượng thuộc diện miễn thuế sẽ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

Việc miễn thuế nêu trên không áp dụng đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ phần mềm, sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số và quảng cáo số.

Miễn tiền chậm nộp

Nghị quyết 406 cũng quy định miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và 2021 đối với các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) bị lỗ trong năm 2020. Trường hợp doanh nghiệp đã trả tiền chậm nộp thì không được hoàn.

Trân trọng,

Công ty Luật TNHH ENT

 

Quý khách hàng có thể tìm đọc bản đầy đủ của Bản Hướng dẫn pháp lý này tại đây.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.