BẢN TIN PHÁP LÝ SỐ THÁNG 08/2022 – CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2022/UBTVQH15 NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2022 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Kính gửi Quý khách hàng,

Trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, ngày 24 tháng 09 năm 2021, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (“Nghị quyết 03”). Tiếp theo Nghị quyết 03, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 ngày 11 tháng 08 năm 2022 (Nghị quyết 24”) để nối dài thêm chính sách hỗ trợ này.

Trong phạm vi Bản tin pháp lý này, chúng tôi hân hạnh được cung cấp các thông tin liên quan đến nội dung hỗ trợ, đối tượng được hưởng hỗ trợ cũng như mức hỗ trợ cụ thể theo Nghị quyết 24.

1.     Nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết 24

(i) Nhà nước sẽ sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết 03 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn;

(ii) Thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động hoàn thành chậm nhất vào ngày 10 tháng 9 năm 2022.

2.     Đối tượng được hưởng hỗ trợ

Các đối tượng thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 24 là nhóm những người lao động đã thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 03, cụ thể bao gồm những người lao động:

(i) Đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên);

(ii) Đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Số tiền sử dụng để chi trả theo Nghị quyết 24 chỉ bằng khoảng 1/25 so với số tiền được sử dụng để chi trả theo Nghị quyết số 03 là khoảng 30.000 tỷ đồng. Do vậy, số lượng người thực tế nhận được khoản chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết 24 sẽ thấp hơn nhiều so với Nghị quyết 03.

3.     Mức hỗ trợ cụ thể

Chính phủ hiện tại chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức hỗ trợ theo Nghị quyết 24, tuy nhiên nếu Chính phủ tiếp tục áp dụng mức hỗ trợ như đối với Nghị quyết 03 thì mức hỗ trợ sẽ được dựa trên cơ sở là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau[1]:

(i) Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

(ii) Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

(iii) Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

(iv) Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

(v) Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

(vi) Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

Nghị quyết 24 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, phiên họp thứ 14 thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Như thường lệ, chúng tôi hy vọng Quý khách hàng thấy bài viết này hữu ích và mong muốn được làm việc với Quý khách hàng trong thời gian tới.

Trân trọng,

Công ty Luật TNHH ENT

 

Quý khách hàng có thể tìm đọc bản đầy đủ của Bản tin pháp lý này tại đây.

————————————————————————————————–

[1] Khoản 1 Mục II Nghị quyết 116/NQ-CP ban hành ngày 24 tháng 09 năm 2021.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.