Số 011023 – Hỏi và đáp về tình huống liên quan đến tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Kính gửi Quý khách hàng,

Hỏi đáp tình huống lao động liên quan đến tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Nghị định 70/2023 được ban hành đã tháo gỡ được rất nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục liên quan đến lao động nước ngoài theo quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Tuy nhiên, những điểm thay đổi mới của Nghị định 70 cũng khiến nhiều cá nhân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục gặp nhiều bỡ ngỡ. Sau đây là tài liệu Hỏi – Đáp liên quan đến các tình huống thường gặp trong tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh biên soạn.

Chúng tôi mong những thông tin được cung cấp sẽ giúp ích cho Quý khách hàng trong những hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai.

Dưới đây là một số những câu hỏi hay được trích dẫn trong tài liệu Hỏi – Đáp: 

Hỏi: Trong trường hợp Công ty có nhiều văn bản thông báo chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài do Sở LĐ-TBXH cấp, nếu Công ty có thay đổi nhu cầu sử dụng người LĐNN thì sẽ thực hiện giải trình Mẫu số 02/PLI cho tất cả các vị trí, chức danh công việc đã được chấp thuận (nghĩa là liệt kê tất cả văn bản đã được chấp thuận) hay chỉ chọn một văn bản chấp thuận làm đại diện để thực hiện giải trình cho các nội dung thay đổi? 

Đáp: Tại Mẫu số 02/PLI có quy định việc kê khai thông tin, trong đó có yêu cầu kê khai “vị trí công việc đã được chấp thuận và sử dụng”, trong nội dung này yêu cầu phải thống kê tất cả các văn bản đã được cơ quan lao động chấp thuận vị trí công việc có nhu cầu sử dụng người LĐNN (các vị trí được chấp thuận còn thời hạn). Do đó, Công ty cần rà soát và thống kê đầy đủ các văn bản đã được chấp thuận nhu cầu, lưu ý chỉ thống kê các vị trí còn thời hạn tại thời điểm thống kê. Sau đó, sẽ thực hiện giải trình các vị trí công việc có nhu cầu thay đổi. 

Hỏi: Công ty có trụ sở tại Hà Nội, chi nhánh công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy khi thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động và xin cấp GPLĐ cho người LĐNN làm việc tại chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thì giám đốc công ty hay người đứng đầu chi nhánh ký văn bản đề nghị. Công ty mẹ có được ủy quyền cho Chi nhánh Công ty thực hiện hồ sơ hay không? Ngoài ra, trường hợp Công ty mẹ ủy quyền cho Giám đốc Nhân sự ký hồ sơ cho cả trụ sở chính lẫn chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thì có được hay không? Hay vẫn phải có ủy quyền của Công ty mẹ cho Giám đốc Chi nhánh rồi Giám đốc Chi nhanh ủy quyền cho Giám đốc Nhân sự? 

Đáp: Tại Điều 4 về xác định nhu cầu sử dụng người LĐNN, Điều 9 về hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ của Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định người sử dụng lao động phải thực hiện các nội dung có liên quan. Do đó, Công ty cần phải xác định chủ thể sử dụng lao động để tiến hành thực hiện các thủ tục. Đối với việc ủy quyền, là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền. Tuy nhiên, cần lưu ý nếu Giám đốc chi nhánh được Công ty mẹ ủy quyền và không có đề cấp đến ủy quyền cho bên thứ ba thì Giám đốc Chi nhánh không được ủy quyền tiếp cho người khác. 

Hỏi: Đối với vị trí công việc là chuyên gia, LĐKT có quy định người LĐNN phải có chuyên ngành đào tạo phù hợp với công việc sẽ thực hiện tại Việt Nam khi được doanh nghiệp tuyển dụng hay không? 

Đáp: Tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 70/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung điểm a, Khoản 3 và điểm a Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP có quy định: 

Vị trí công việc chuyên gia: “a) Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người LĐNN dự kiến làm việc tại Việt Nam.”

Vị tri công việc LĐKT: “a) Được đào tạo ít nhất 1 năm và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc mà người LĐNN dự kiến làm việc tại Việt Nam”. 

Như vậy, không quy định chuyên ngành đào tạo phù hợp với công việc sự thực hiện, tuy nhiên khuyến nghị các tổ chức, doanh nghiệp khi đưa ra yêu cầu tuyển dụng thì phải xem xét đến trình độ chuyên môn cần đảm bảo thực hiện các nội dung theo mô tả công việc khi thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người LĐNN”. 

Công ty Luật TNHH ENT

Quý độc giả có thể tìm đọc bản đầy đủ của Hướng dẫn pháp lý tại đây

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.